Tiden har brug for stemmer – Pythias Stemmer.
the Syndicate of Creatures (tSoC) initierede en udstillingsplatform båret af kunstneres udsagn og talen som performativt format.

Kunstnerne bag de 16 performance-taler: Suzette Gemzøe og Maria Ciccia Smidl, Rosa Marie Frang, Mycelium, Jessie Kleemann(GRL/DK), Jonas Okholm Jensen, Jeanette Land Schou, Ana Pavlovic(SRB/DK), Eliyah Mesayer, Ursula Andkjær Olsen, C.Y. Frostholm, Skup Palet v. Anna Ganslandt(SE) og Jan Pilgaard (SE/DK), Gréta Jónsdóttir(IS) & Erling T.V. Klingenberg(IS), Annika Lundgren(SE), Gitte Sætre(NO) & Frans Jacobi

Pythias Stemmer er en kunstnerdrevet platform, der giver kunstnere rum til at artikulere deres reaktioner og refleksioner over tidens store udfordringer. Vi lever i en brydningstid hvor den globale klimakrise og tidens opgør med gamle hierarkier, berører alle aspekter af liv og samfund. Vi ved det allesammen, medierne flyder over med information, men hvordan forholder vi os, når IPCC udgiver en rapport om fremtidens klima og biodiversitet, med advarsler om mulig planetær selvudryddelse; eller når man læser i nyhedsstrømmen, at det er fundet mikro- og nanoplast i luften i ørkenen og det desuden er 38 grader i Sibirien. Dertil kommer et væld af nye stemmer, som ikke har været hørbare før nu. De taler om ulighed, om gamle magthierakier og om nye måder at leve og tale på.

Pythias Stemmer er båret af talen som performativt format - et kunstnerisk format, som har været i stærk udvikling de seneste år. Vi inddrager ikke kun kunstnere, der primært arbejder med performance, men trækker på det brede felt af kunstnere, der enten har det performative som en del af deres praksis, eller som har en praksis, der lægger op til at deltage i et program, hvor talen som performativ handling er bærende. Pythias Stemmer giver taletid til kunstnere, som forholder sig til samtidens omtænkninger og som har visioner, det være sig gale, rationelle, abstrakte, gestikulerende, poetiske eller råbende visioner om fremtiden.

Når man berører globale problematikker, må man forholde sig til hvor man taler fra. Her retter vi blikket mod Norden og de arktiske områder. Vi må tale og virke i den kulturelle kontekst og det fællesskab, vi er en del af. Her har vi et særligt blik for de klimaudfordringer, der ligger i afsmeltningen af gletchere og indlandsis og i Nordens geopolitiske forhold. Nordens demokratiske kulturer er stærke, men må også gentænkes udfra de udfordringer, der ligger i bruddet med postkolonialismen, destruktiv væksttænkning og nye visioner om bæredygtighed og cirkulære økonomier.

Pythia var fællesnavnet for de kvinder, der i en periode på 900 år arbejdede som orakler i Delphi, og som oftest talte de herskende kræfters forestillinger om verden og fremtiden imod. Ordene og handlingerne kom fra kunstnere inviteret til at holde performative-orakeltaler. Kunstnerne var inviteret til at være Pythia – oraklet i Delphi, inviteret til at bringe nye visioner. Inspireret af Speakers Corner talte kunstnerne byrummet op midt i den myldrende eftermiddagstrafik, det blev vilde offentlige ytringer som gjorde kunstnernes udsagn ekstra relevante.

Pythias Stemmer var 16 arrangementer i tre blokke af udstillings-events; efterår 2020, forår 2021 og efterår 2021. Pythias Stemmer gav taletid til 16 kunstnere, som forholdt sig til samtidens kriser og bragte visioner. Det blev til gale, rationelle, abstrakte, gestikulerende, poetiske og/eller råbende performative taler om fremtiden og samtiden. Pythias Stemmer talte om klimakrise, postkolonialisme, kærlighed, racisme, animalisme, feminisme, demokrati, strukturel undertrykkelse, kulturkamp og alt hvad de kunstnere der deltog, ellers mente var vigtigt at sætte nye ord og perspektiver på, i en kriseramt samtid.
De performative taler fandt sted i gaderummet uden for Office of Emergency på Vesterbrogade i København. Efterfølgende blev værkerne udstillet, som videodokumentation i de følgende 14 dage.
Videodokumentationerne kan ses her på web-udstillingsplatform 'Voices of Pythia'.

Pytias Stemmer er initieret og kurateret af Nanna Gro Henningsen og Signe Vad fra tSoC

TILBAGE